לחץ על השפה המבוקשת להורדת חוברת הדרכה למשתמש

מעבד Kanso 2
מדריך למשתמש עברית
מדריך למשתמש ערבית
מדריך למשתמש רוסית

מעבד Nucleus 7
מדריך למשתמש עברית
מדריך למשתמש ערבית
מדריך למשתמש רוסית

קישור לטלפון Apple 

עברית 
ערבית 
רוסית

קישור לטלפון Android 

עברית 
ערבית 
רוסית

מעבד קנזו (CP950)

עברית
ערבית
רוסית

מעבד הקול Nucleus 6
עברית
ערבית
רוסית

מעבד הקול Nucleus 5
עברית
ערבית
רוסית

Baha 6
עברית
ערבית
רוסית

Baha 5

עברית
ערבית
רוסית

Baha 5 Power​

עברית
ערבית
רוסית

Baha 5 SuperPower
עברית
ערבית
רוסית