Cochlear 
חברת Cochlear היא החברה המובילה בפיתוח פתרונות שמיעה מושתלים. 
משתל השבלול הראשון שהושתל ב-1978 ועד היום,  Cochlear היא חלוצה טכנולוגית ומסייעת ליותר מחצי מיליון אנשים ליצור מחדש קשר עם משפחותיהם וחבריהם בזכות שתלי השמיעה שלה.

באמצעות ההשקעה הגדולה ביותר במחקר ובפיתוח, Cochlear ממשיכה להיות שותפה לחוקרים
בינלאומיים מובילים ולמומחים לשמיעה כדי לוודא שהחברה ממוקמת בחזית חקר השמיעה.
המשמעות עבור לקוחות  Cochlear היא גישה לטכנולוגיות החדשות ביותר שפותחו וזאת לכל חייהם, ותמיכה רציפה בצורכיהם.
זו הסיבה ש- Cochlear היא החברה המובילה בעולם לפתרונות שמיעה מושתלים.