Cochlear
חברת Cochlear היא החברה המובילה בפיתוח פתרונות שמיעה מושתלים.

מזה 30   שנה  Cochlear היא חלוצת הטכנולוגיה המסייעת ליותר מרבע מיליון אנשים ליצור מחדש קשר עם משפחותיהם וחבריהם.
באמצעות ההשקעה הגדולה ביותר במחקר ובפיתוח, Cochlear ממשיכה להיות שותפה לחוקרים
בינלאומיים מובילים ולמומחים לשמיעה כדי לוודא שהחברה ממוקמת בחזית חקר השמיעה.
המשמעות עבור לקוחות  Cochlear היא גישה לטכנולוגיות החדשות ביותר שפותחו וזאת לכל חייהם, ותמיכה רציפה בצורכיהם.
זו הסיבה ש- Cochlear היא החברה המובילה בעולם לפתרונות שמיעה מושתלים.