חיבור מיני מיק 2+ למחשב

הזרמת קול ממחשב אל מעבדי קול Baha 4, Baha 5, Nucleus 6, Nucleus 7, Kanso או Kanso 2  באמצעות אביזר המיני מיק 2+ 

יש לבצע צימוד בין המיני מיק למעבד/הקול. לצורך כך יש לכבות את מעבדי הקול, לאחר מכן יש להדליק את המיני מיק וללחוץ באמצעות עט על כפתור הצימוד. לאחר הלחיצה נורית החיווי של המיני מיק תהבהב בכתום ובשלב זה מפעילים את מעבד/י הקול.

יש לחבר כבל אודיו 3.5 מ"מ בצידו האחד אל השקע שבתחתית המיני מיק ובצידו השני אל המחשב (או לכל מכשיר שיש לו שקע מתאים -  טאבלט, טלפון חכם). בעת החיבור למחשב, יש להגדיר את המיני מיק כאוזניות ולא כמיקרופון.


כדי לשמוע את האות הקולי מהמחשב, יש להפעיל את השידור האלחוטי -
Nucleus 7 – לחיצה ארוכה על הכפתור במעבד הקול או דרך האפליקציה.
Nucleus 6 – לחיצה ארוכה על הכפתור העליון במעבד הקול או לחיצה על כפתור השידור האלחוטי בשלט.
Kanso
– לחיצה ארוכה על הכפתור במעבד הקול או לחיצה על כפתור השידור האלחוטי בשלט.
Kanso 2 – דרך האפליקציה.
Baha 4 – לחיצה ארוכה על הכפתור האמצעי.
Baha 5 & Baha 5 P – לחיצה ארוכה על הכפתור העליון או דרך האפליקציה.
Baha 5 SuperPower – לחיצה ארוכה על הכפתור התחתון או דרך האפליקציה.


כדי לסיים את השידור האלחוטי ולחזור למצב הרגיל:
Nucleus 7 – לחיצה קצרה על הכפתור במעבד הקול או דרך האפליקציה.
Nucleus 6 – לחיצה קצרה על הכפתור העליון במעבד הקול או לחיצה על כפתור השידור האלחוטי בשלט.
Kanso
– לחיצה קצרה על הכפתור במעבד הקול או לחיצה על כפתור השידור האלחוטי בשלט.
Kanso 2 – דרך האפליקציה.
Baha 4 – לחיצה קצרה על הכפתור האמצעי.
Baha 5 & Baha 5 P – לחיצה קצרה על הכפתור העליון או דרך האפליקציה.
Baha 5 SuperPower – לחיצה ארוכה  על הכפתור העליון או דרך האפליקציה.


ניתן להזרים קול מהמיני מיק גם אל מכשירי שמיעה תואמים מתוצרת GN Resound