טיפול סדיר במעבד הקול

באופן יומיומי
מומלץ לבדוק לכלוך ולחות בכל החלקים ובכל האביזרים בהם נעשה שימוש. יש לנגב את המעבד ושאר החלקים במטלית יבשה ורכה.
יש להקפיד לשמור על המעבד ללא לחות ולייבש אותו בערכת הייבוש מדי לילה.
יש לבדוק סימני לכלוך במגיני המיקרופון ולהחליף אותם בעת הצורך.
 
מדי חודשיים
להחליף את לבנת הייבוש בערכת הייבוש.
 
מדי שלושה חודשים
להחליף את מגני המיקרופונים - דבר חשוב מאוד לאיכות הקול.
 
אחסון
יש לאחסן את המעבד בלילה בערכת הייבוש המסופקת על ידי Cochlear
שימוש בסוללות חד-פעמיות - אחסון המעבד כשהוא מורכב במלואו.
שימוש בסוללה נטענת – להסיר את מודול הסוללה ולהטעין אותה במידת הצורך.

תחזוקה כללית

 

לסרטוני הדרכה להחלפת פילטרים, לחצו על הקישורים:

Nucleus 7

החלפת פילטרים Kanso

החלפת פילטרים Nucleus 6