מסמך הקונצנזוס הבינלאומי בנושא השתלה שבלולית במבוגרים

תורגם על ידי נעמה צח, מירה ברלין ונעמי קידר טרדיס גת בע"מ

בקרב רופאי משפחה ואנשי מקצוע המטפלים באנשים כבדי שמיעה וחרשים יש מודעות נמוכה לשתלי שבלול. אנשים רבים שיכולים להרוויח משימוש בשתלי שבלול לא מיודעים לגבי האפשרות הזאת ולא מופנים לבירור התאמתם לשיקום באמצעות שתל שבלולי. יש צורך בשיפור תהליכי ההפניה ובירור המועמדות לשיקום שמיעה בעזרת שתלי שבלול.

חשוב לאבחן ירידה בשמיעה אצל אנשים מבוגרים. מבחני סינון שמיעה נמצאו אפקטיביים, הוספת שאלון או ראיון לתהליך הסינון מוסיפים מידע חשוב לאיתור של אנשים עם ירידה סנסורית-ניוראלית בשמיעה.

הכלים המועדפים להערכת תפיסת דיבור הם מבחני משפטים ומבחני תפיסת מילים חד הברתיות, המועברים בתנאי שקט ורעש כאשר המועמדים משתמשים במכשירי שמיעה. דרושה סטנדרטיזציה של מבחני תפיסת הדיבור כדי שיהיה ניתן להשוות בין תוצאות המחקרים השונים.

גיל בלבד לא צריך למנוע השתלה שבלולית. שיפור בתפיסת דיבור ושיפור באיכות החיים נמצאו בקרב אנשים בגיל הזקנה כמו גם במבוגרים צעירים יותר.

אלקטרודות מתעקלות כמו גם אלקטרודות ישרות נמצאו יעילות מבחינה קלינית עם שיעור נמוך של סיבוכים.

כאשר זה אפשרי, מומלץ לבצע ניתוח משמר שרידי שמיעה אצל אנשים עם שרידי שמיעה משמעותיים.

שתלי שבלול משפרים באופן מובהק הבנת דיבור גם בתנאי שקט וגם בתנאי רעש בעוצמה בינונית, בקרב אנשים עם ירידות חמורות ועמוקות בשמיעה ובקרב אנשים עם ירידות שמיעה בינוניות עד עמוקות. התועלת הזאת נשארת יציבה לאורך זמן.

יש צורך בביצוע גם של מבחני מילים וגם של מבחני משפטים לאחר ההשתלה על מנת להעריך את התועלת לתפיסת דיבור.

שתלי שבלול משפרים באופן מובהק את איכות החיים הקשורה לשמיעה ואת איכות החיים באופן כללי אצל אנשים עם ירידה בינונית, חמורה ועמוקה בשמיעה.

עבור מבוגרים המתאימים לכך, מומלץ לעבור השתלה שבלולית מוקדם ככל האפשר כדי להפיק ממנה תועלת מקסימאלית.
כאשר זה אפשרי- מומלץ למבוגרים אשר עוברים השתלה שבלולית להשתמש במכשיר שמיעה באוזן הלא מושתלת כדי להפיק תועלת מקסימאלית להבנת דיבור ולאיכות חיים.

משתנים רבים משפיעים על תוצאות ההשתלה השבלולית. נדרש מחקר נוסף כדי להבין את מידת ההשפעה שלהם.

חוסר שימוש במכשיר שמיעה לאורך תקופה ארוכה לא מונע הפקת תועלת מהשתל: אנשים אשר לא השתמשו במכשיר שמיעה באוזן המושתלת 15 שנים ויותר הראו שיפור בתפקוד השמיעתי עם השתל.

לאחר השתלה שבלולית אנשים צריכים לקבל פגישות מיפוי ויש לספק להם אותן לפי הצורך.

אנשים עם ירידה בשמיעה יכולים לחוות בידוד חברתי, בדידות ודיכאון יותר מאנשים עם שמיעה רגילה. תוצאות מחקרים מראות שהשתלה שבלולית יכולה להביא לשיפור במדדי בריאות נפש ותחושת רווחה (Well-being). יש צורך במחקרי אורך שיוסיפו לידע הקיים בתחום זה. 

יש קשר בין ירידת שמיעה בגיל המבוגר לבין קשיים בזיכרון וירידה קוגניטיבית.
נדרש מחקר נוסף כדי להבין את מהות הקשר בין ירידה בשמיעה לבין ירידה קוגניטיבית, ולגבי הפוטנציאל של הירידה הקוגניטיבית להיות הפיכה בעקבות שיקום שמיעתי.

השימוש בשתל שבלולי יכול להביא לשיפור במצב קוגניטיבי של אנשים מבוגרים עם ירידות חמורות ועמוקות בשמיעה.

ירידה בשמיעה היא לא סימפטום של דמנציה, לעומת זאת טיפול בירידה בשמיעה יכול להפחית את הסיכון לדמנציה.

השתלה שבלולית של שתל אחד במבוגרים היא יעילה במונחים של עלות תועלת בהשוואה לאנשים במצב שמיעתי דומה ללא שתל או ללא כל עזר שמיעתי אחר, והיא מתקשרת גם לעלייה באחוזי התעסוקה ולעלייה בהכנסות.